ped-medical-facebook
ped-medical-hun HU ped-medical-svk SK
0907 642 794

O mne

Volám sa Henrieta Radicsová, pedikérka, zakladaťelka Ped+medical.

Moje štúdium a prax som začala v roku 2019 v Dunajskej Strede. Po úspešnom ukončení základnej pedikérskej skúšky, som začala 3 mesačný kurz v Čachticiach zamerané na zarastený nechet a šponovanie nechtov. V tej dobe ani som netušila, že sa budem špecializovať na problematiku šponovanie nechtov, ktoré som si uspešne osvojila a obľúbila na viacerích školeniach. Odbornú skúšku som si potvrdila v Trnave, aby som mohla oficiálne začať pracovať.
V rámci trendu „gy.o.gy.“ pedikúry som sa špecializovala na špeciálnu starostlivosť o nohy a ošetrenie zarastených nechtov. Verím v celoživotnom vzdelávaní, preto sa neustále vzdelávam a využívam najmodernejšie postupy nielen v teórii, ale aj v praxi.

Vo svojej práci prikladám veľkú dôležitosť pokore v povolaní a empatické zaobchádzanie s pacientmi.
Od tej doby neustále sa vzdelávam.